• CURE E.P1 T3/C15 CURE E.P1 T3/C15
  • CURE E.P1 T3/C15 CURE E.P1 T3/C15
  • ,
  • CURE E.P1 T3/C15
  • תפרחת ממנה מופק שמן.הEP1. פרופיל גנטי ייחודי אשר נמצא כנותן מענה אפקטיבי לקשת רחבה של התוויותנוירולוגיות, אונקולוגיות ואחרות. זוכה להכרה בארץ ובעולם כטיפול אפקטיבי לסובלים מאפילפסיה חשוכת מרפא ואוטיזם.
  סי.בי.די
  CBD
  11%-19%
  THC
  0.5%-5.5%
 • IMMUNE C.B T10/C10 IMMUNE C.B T10/C10
  • IMMUNE C.B T10/C10 IMMUNE C.B T10/C10
  • ,
  • IMMUNE C.B T10/C10
  • זן CBDREAM בגרסתו החזקה יותר. זנים מאוזנים נמצאו כיעילים בקשת רחבה של התוויות רפואיות החל מכאב וטיפול פליאטיבי וכלה בהתוויות נוירולוגיות ומצבי PSTD. מתאים לשימוש בשעות היום\ערב\לילה.
  סי.בי.די
  CBD
  6%-14%
  THC
  6%-14%
 • EFFECTIVE 4.3 T5/C10 EFFECTIVE 4.3 T5/C10
  • EFFECTIVE 4.3 T5/C10 EFFECTIVE 4.3 T5/C10
  • ,
  • EFFECTIVE 4.3 T5/C10
  • זן CBD בגרסתו החזקה יותר. זן זה נמצא יעיל בקשת רחבה של התוויות רפואיות החל מכאב וטיפול פליאטיבי וכלה בהתוויות נויורלוגיות ומצבי PSTD . מתאים לשימוש במהלך שגרת היום.
  סי.בי.די
  CBD
  6%-14%
  THC
  2.5%-7.5%
 • REBUILD C.D T5/C5 REBUILD C.D T5/C5
  • REBUILD C.D T5/C5 REBUILD C.D T5/C5
  • ,
  • REBUILD C.D T5/C5
  • זן ה-CBDREAM בגרסתו העדינה יותר. זנים מאוזנים נמצאו בקשת רחבה של התוויות רפואיות. החל ממכאב וטיפול פליאטיבי וכלה בהתוויות נוירולוגיות ומצבי PSTD. מתאים לשימוש בשעות היום.
  סי.בי.די
  CBD
  1%-9%
  THC
  1%-9%
 • CURE E.P1 T1/C20
  • CURE E.P1 T1/C20
  • ,
  • CURE E.P1 T1/C20
  • חברת בטר מספקת במשך שנים את שמן הEP למאות ילדים מידי חודש. פרופיל גנטי ייחודי אשר נמצא כנותן מענה אפקטיבי לקשת רחבה של התוויות נירולוגיות , אנקולוגיות ואחרות. זוכה להכרה בארץ ובעולם כטיפול אפקטיבי לסובלים מאפילפסיה חשוכת מרפא ואוטיזם .
  CBD
  CBD
  16%-24%
  THC
  0-7%
 • IMMUNE C.B T10/C10
  • IMMUNE C.B T10/C10
  • ,
  • IMMUNE C.B T10/C10
  • בשנים האחרונות זן ה-CBDREAM נמצא כיעיל ומבוקש בקרב מטופלים על הספקטרום האוטיסטי. זן מאוזן אשר נמצא כיעיל בקשת רחבה של התוויות רפואיות , החל מכאב וטיפול פליאטיבי וכלה בהתוויות נירולוגיות ומצבי PSTD.
  CBD
  CBD
  6%-14%
  THC
  6%-14%
 • EFFECTIVE 4.3 T1/C20
  • EFFECTIVE 4.3 T1/C20
  • ,
  • EFFECTIVE 4.3 T1/C20
  • זן CBD בגרסתו המעט חזקה יותר. זן זה נמצא יעיל בקשת רחבה של התוויות רפואיות החל מכאב וטיפול פליאטיבי וכלה בהתוויות נוירולוגיות ומצבי PSTD. מתאים לשימוש במהלך שגרת היום.  
  סי.בי.די
  CBD
  16%-24%
  THC
  0.0-2.5%
סגירת תפריט